Mimo, iż oba pojęcia brzmią podobnie – z całą pewnością nie są to dwa, osobne dokumenty. Dwie kwestie – choć poniekąd łączą się ze sobą – zawierają pewne istotne różnice. W poniższym artykule dowiesz się jakie są ich podstawowe różnice – oraz jakie posiadają cechy wspólne!

Ile to właściwie kosztuje?

Operator wodnoprawny możemy pozyskać bazując na pozwoleniu wodnoprawnemu. Dokument ten jest podzielony na część tekstową i graficzną. Na koszt takiego operatora składa się kilka czynników. W pierwszej kolejności należy opłacić przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego – szacuje się je na kwotę około 95 złotych.

Następnie powinniśmy uregulować wydanie pozwolenia wodnoprawnego, którego koszt to w granicach 237 złotych oraz opłata za decyzję przynajmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych.  Cena tych decyzji nie może być większa niż 450 złotych. Ostatnim elementem składającym się na to jest ogólna ocena, w kwocie około 950 złotych.

Tego typu pismo jest sporządzone przez hydrologa, który ma do tego specjalne uprawnienia. Z kolei pozwolenie wodnoprawne jest wydawane przez organy administracji państwowej. Abyśmy mogli je uzyskać potrzebujemy operatora wodnoprawnego.

W jakich przypadkach wymagane jest pozwolenie wodnoprawne oraz operator wodnoprawny?

Pozwolenie wodnoprawne jest niezwykle ważne dla ściśle określonych działań. Wymaga się pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy chcemy skorzystać z wód – również z wykorzystaniem rowów i kanałów, a także urządzeń wodnych jak na przykład budowle i urządzenia piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne. Przy budowie nowych inwestycji – w miejscu zagrożonym powodzią, gdzie jest planowane nowe przedsięwzięcie – również wymaga się posiadania pozwolenia wodnoprawnego. Ewentualność zagrożenia powodzią oceniają odpowiednie instytucje.

Wszystkie kwestie z zakresu pozwolenia wodnoprawnego regulują przepisy  z artykułu 37 prawa wodnego – również w przypadku kwestii regulacji wodnych, przy wykorzystaniu na przykład maszyn wodnych oraz rolniczych.  Natomiast operator wodnoprawny ma kluczowe znaczenie przy pozwoleniu codziennego użytkowania wód – w przypadku gdy chcemy je pobrać, zlikwidować, odprowadzić oraz przy legalizacji urządzeń wodnych.

Jakie wspólne cechy ma  pozwolenie wodnoprawne oraz operator wodnoprawny?

Oba powyżej wymienione dokumenty składają się z dwóch części – tekstowej i graficznej. Za wydanie obu tych dokumentów my sami ponosimy koszt –  operator wodnoprawny oraz pozwolenie wodnoprawne są wydawane na czas określony. Pozwolenia wodnoprawne otrzymuje się na nie więcej niż 30 lat, a operator wodnoprawny – na nie więcej niż na 10 lat.

Co zrobić, jeśli chcemy uzyskać operator wodnoprawny lub pozwolenie wodnoprawne? Przede wszystkim działania z tym związane powinniśmy zlecić profesjonalistom, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Dzięki odpowiedniej firmie, świadczącej usługi między innymi uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych – szybciej i skuteczniej nabędziemy zgodę na swoje działania.