W układach sprężonego powietrza kondensat jest substancją, która występuje zawsze. Ta mieszanina wodno-olejowa jest niebezpieczna dla środowiska. Jak usunąć kondensat z systemu sprężonego powietrza? Czy trzeba go utylizować? 

Kondensat — co to jest?

Kondensat to stan skupienia wody lub innych substancji, w którym zostają one przekształcone z formy gazowej lub pary wodnej w formę ciekłą poprzez obniżenie temperatury. Proces kondensacji zachodzi, gdy para wodna lub gaz stygną i gubią ciepło, co powoduje, że cząsteczki stają się bliżej siebie i tworzą ciecz.

Kondensat w kontekście osuszania sprężonego powietrza to woda, która kondensuje się z pary wodnej zawartej w sprężonym powietrzu, gdy to powietrze jest schładzane lub poddawane zmianie ciśnienia. Kondensat w sprężonym powietrzu może być problematyczny, ponieważ zawarta w nim wilgoć może powodować korozję i uszkodzenie narzędzi, maszyn, rur i innych elementów systemu pneumatycznego.

W celu usunięcia kondensatu z systemu sprężonego powietrza stosuje się specjalne separatory kondensatu i automatyczne spusty kondensatu. Te urządzenia pomagają oddzielić wodę od powietrza, a następnie usuwają ją z systemu, zapobiegając szkodom spowodowanym przez wilgoć.

Jak usunąć kondensat z systemu sprężonego powietrza

Usuwanie kondensatu z systemu sprężonego powietrza jest kluczowym procesem w celu utrzymania właściwej jakości powietrza i zapobiegania korozji oraz uszkodzeniom narzędzi i urządzeń. Istnieją różne metody usuwania kondensatu z systemu sprężonego powietrza. Podstawowym elementem obecnym w każdym systemie sprężonego powietrza są spusty kondensatu. Urządzenia te mogą być ręczne, chociaż coraz częściej w układach stosuje się automatyczne spusty kondensatu. Ich zadaniem jest wykrywanie i usuwanie kondensatu z systemu. Działają one na zasadzie różnicy gęstości między wodą a powietrzem oraz ciśnieniem w systemie. Gdy ilość kondensatu przekroczy pewien poziom, spust automatycznie otwiera zawór i wyprowadza kondensat na zewnątrz systemu.

Ważną funkcję w usuwaniu kondensatu ze sprężonego powietrza odgrywają separatory wodno-olejowe zwany także separatorami kondensatu. Separator kondensatu pozwala na oddzielenie wody od innych zanieczyszczeń. Jego zaletą jest to, że znacząco zmniejsza objętość kondensatu, co obniża koszty jego utylizacji. 

Warto dodać, że w przypadku sprężarek bezolejowych kondensat jest mieszaniną wody i zanieczyszczeń stałych. W wyniku tego, że nie zawiera on cząstek oleju (jak to ma miejsce w przypadku kondensatu ze sprężarek olejowych) może być odprowadzany do kanalizacji bez konieczności uzdatnienia. 

Istnieje wiele rozwiązań dostępnych na rynku, które pozwalają na efektywne usuwanie kondensatu z systemu sprężonego powietrza. Wybór odpowiedniej metody zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj sprężarki, poziom wilgotności wymagany w aplikacji, rodzaj kondensatu (olejowy lub bezolejowy) i inne czynniki specyficzne dla danej instalacji. Warto również regularnie monitorować i konserwować system, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i uniknąć problemów z kondensatem.

Uzdatnianie kondensatu — po co je robić?

Uzdatnianie kondensatu, czyli proces oczyszczania i usuwania zanieczyszczeń z kondensatu, jest ważnym krokiem w zarządzaniu kondensatem wytworzonym w systemach sprężonego powietrza. Zabronione jest usuwanie kondensatu wodno-olejowego do środowiska bez uprzedniego uzdatnienia. Kondensat zawiera zanieczyszczenia, takie jak oleje smarne i inne substancje chemiczne, które mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego. Oczyszczanie kondensatu pomaga zapobiec wyciekom tych substancji do gleby lub wód gruntowych. 

W związku z tym, że kondensat wodno-olejowy składa się w 99% z wody, warto dołożyć starań, aby odseparować wilgoć od pozostałych zanieczyszczeń, w tym głównie oleju. Separatory kondensatu pozwalają na znaczące obniżenie objętości kondensatu i tym samym na obniżenie kosztów związanych z jego utylizacją. 

Warto pamiętać, że w Polsce dopuszczalna zawartość oleju (węglowodorów ropopochodnych), które są odprowadzane do kanalizacji nie może przekroczyć 15 mg/l. Za wpuszczenie kondensatu do kanalizacji grożą kary finansowe.

źródło: ALMiG kompresory