W wielu przypadkach podczas prowadzonych prac termomodernizacyjnych budynku często zapominamy o konieczności izolacji piwnicy. W konsekwencji nieocieplone pomieszczenie nie tylko generuje straty energetyczne całego budynku, ale i naraża nas na dodatkowe koszty związane z utrzymaniem domu. W jaki sposób prawidłowo ocieplić piwnicę i jak uniknąć błędów wykonawczych? Kiedy poprosić o pomoc rzeczoznawcę budowlanego?

Nie rezygnuj z ocieplenia piwnicy!

Jednym z najczęściej powtarzających się błędów wykonawczych wynikającym z braku doświadczenia jest rezygnacja z termoizolacji cieplnej piwnicy. W wielu przypadkach inwestorzy nie decydują się na montaż izolacji podpiwniczenia, które na co dzień nie jest wykorzystywane użytkowo, ponieważ wydaje im się, że zaoszczędzą w ten sposób na termomodernizacji domu. Nierzadko to także nierzetelni wykonawcy, nie stosując się do zaleceń projektanta, przeprowadzają izolację piwnicy w sposób nieprawidłowy i niezorganizowany. W konsekwencji niezabezpieczone pomieszczenie nie tylko generuje straty cieplne całego budynku, ale i naraża nas na dodatkowe koszty.

Dlatego chcąc zapewnić sobie optymalne korzyści płynące z prac termomodernizacyjnych w naszym domu, powinniśmy zadbać nie tylko o solidnego wykonawcę, ale także monitorować prowadzone prace i w miarę naszych możliwości reagować na wszelkie usterki wykonawcze. W przypadku zauważonych błędów jako inwestorzy mamy prawo przerwać pracę i poprosić o konsultację rzeczoznawcę budowlanego. Ekspert z zakresu budownictwa nie tylko dokona weryfikacji robót, ale wskaże też ewentualne usterki, które należałoby naprawić.

Izolacja zewnętrzna piwnicy – błędy wykonawcze

W wielu przypadkach sposobem na ocieplenie nieogrzewanej piwnicy jest zamontowanie na jej poziomie termoizolacji zewnętrznej. Decydując się na ten zabieg, nie tylko zabezpieczamy ścianę budynku na całej jej długości, niwelując niebezpieczeństwo zawilgocenia murów, ale i chronimy pomieszczenia znajdujące się powyżej parteru przed nadmierną utratą ciepła. W tym przypadku bardzo ważne jednak jest, żebyśmy zadbali o dobrej jakości materiały izolacyjne zapewniające murom pełną ochronę.

Izolacja termiczna zewnętrznych ścian budynku powinna łączyć się izolacją murów piwnicznych. W przeciwnym wypadku możemy mieć do czynienia z powstawaniem mostków termicznych i zamakaniem elementów konstrukcyjnych umieszczonych poniżej poziomu parteru.  Niestety jednym z błędów, jaki popełniają ekipy budowlane odpowiedzialne za montaż ochrony cieplnej budynku, jest przerywanie izolacji termicznej na poziomie piwnicy i traktowanie jej jako odrębnej instalacji. Często okazuje się także, że hydroizolacja piwnicy jest posadowiona zbyt płytko i nie zabezpiecza wystarczająco murów, co doprowadza do utraty ciepła poniżej linii parteru. Jeżeli ekspertyza budowlana wykaże, że wykonawca popełnił rażące błędy konstrukcyjne, które mogły doprowadzić do zachwiania równowagi cieplnej budynku, rzeczoznawca budowlany będzie mógł obligować go do naprawy uszkodzeń. W wielu przypadkach konieczne może być dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenie piwnicy.

Izolacja stropu i ścian piwnicy – błędy

Często z przyczyn technicznych przeprowadzenie izolacji zewnętrznej jest niemożliwe lub zbyt kosztowne. Nierzadko też termoizolacja ścian zewnętrznych nie wystarcza do prawidłowego ocieplenia zbyt dużego pomieszczenia. W takim przypadku zaleca się, żeby zminimalizować różnicę temperatury pomiędzy poziomami za pomocą izolacji poziomej obejmującej podłogę parteru i strop podpiwniczenia. Skutecznym, choć kosztownym rozwiązaniem, jest też ułożenie tuż pod stropem piwnicy bloczków termoizolacyjnych. Aby uniknąć błędów i wykluczyć ryzyko powstawania mostków termicznych, musimy jednak pamiętać o zabezpieczeniu wszystkich elementów konstrukcji piwnicy. Chodzi tu przede wszystkim o wystające części instalacji, drzwi, włazy i elementy podparcia i obudowy pomieszczenia. To właśnie w tego typu przegrodach i łączeniach konstrukcyjnych najczęściej dochodzi do przecieków i przerw technologicznych, które generują najwięcej strat energetycznych.

Każdy błąd popełniony na etapie montażu izolacji termicznej piwnicy nie tylko będzie obniżał możliwości grzewcze całego domu, ale i będzie potęgował różnice temperatury pomiędzy chłodniejsza piwnicą a ocieplonym parterem i piętrem. W przypadku podejrzenia usterek budowlanych możemy poprosić o interwencję rzeczoznawcę budowlanego, który powinien nam pomóc z nierzetelnym wykonawcą. Jeśli ekspertyza budowlana wykaże, że ekipa wykonawcza popełniła rażące błędy i tym samym naraziła nas na straty finansowe, rzeczoznawca może zobligować wykonawcę robót do zadośćuczynienia i naprawy usterek.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane