Dążenie do optymalizacji kosztów sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się powierzyć organizację i realizację transportu wyspecjalizowanym firmom spedycyjnym. Zanim jednak podmioty nawiążą współpracę, należy dokonać wyceny usługi transportowej. Jakie elementy firma spedycyjna bierze pod uwagę podczas tworzenia kosztorysu?

Wycena transportu – jakie składowe firma spedycyjna bierze pod uwagę?

 Wybór firmy spedycyjnej to ogromne wyzwanie. Żeby go dokonać, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Jednym z nich jest cena usług. Choć nie powinna ona być najważniejszym kryterium wyboru, w praktyce często decyduje o tym, czy przedsiębiorca nawiąże współpracę z innym podmiotem.

W przypadku usług transportowych określenie, ile będzie kosztować przewóz, nie jest jednak możliwe bez podania przez przedsiębiorcę szczegółów zlecenia. Tylko wówczas firma spedycyjna może dokonać wyceny transportu. Jakie są zatem jej najważniejsze składowe? Jakie Informacji potrzebuje podmiot, by opracować kosztorys?

  1. Rodzaj usługi. W zależności od rodzaju usługi cena może być odmienna. Dla przykładu, transport krajowy jest najczęściej tańszy niż transport międzynarodowy, a transport całopojazdowy jest droższy od drobnicowego.
  2. Ciężar ładunku (waga całkowita). Im większy, a co za tym (najczęściej) idzie cięższy ładunek, tym na wyższą cenę transportu trzeba się przygotować.
  3.  Wymiary. Transport ładunku standardowego będzie tańszy niż przewóz towarów ponadgabarytowych, nawet jeśli ich waga całkowita byłaby niższa.
  4.  Odległość, ukształtowanie i rodzaj trasy. Im dłuższa trasa, tym najczęściej droższy transport. Wpływ na cenę ma również jej ukształtowanie. Jeśli trasa prowadzi przez kręte wzniesienia, koszty transportu będą wyższe niż w przypadku płaskich i prostych odcinków. W wycenie uwzględnia się również rodzaj trasy. Przejazd głównie autostradami jest najczęściej tańszy niż tożsamy przejazd lokalnymi drogami, przy czym należy pamiętać, że autostrady są zazwyczaj dodatkowo płatne, co zwiększa ostateczny koszt transportu.
  5.  Cena za paliwo. To najważniejsza składowa kosztów przewozu. Im wyższe ceny można zaobserwować na stacjach paliw, tym więcej trzeba zapłacić za transport.
  6.  Dodatkowe koszty. To pokaźna grupa wydatków, które trzeba uwzględnić w wycenie. Zalicza się do nich m.in. opłaty celne i drogowe, wydatki na OC/AC/OCP i materiały eksploatacyjne po przekalkulowaniu na jeden dzień roboczy czy też koszty amortyzacji pojazdu i opon.

Warto pamiętać, że wycena opracowana wyłącznie na podstawie ww. składowych nie będzie do końca miarodajna. Dlaczego? Nie uwzględnia ona bowiem kosztów prowadzenia działalności, do których zalicza się m.in. wynagrodzenia pracowników czy też wydatki na modernizację floty. Dokładny kosztorys otrzymasz po kontakcie z firmą spedycyjną i omówieniu wszystkich szczegółów transportu.

Dobra wiadomość jest taka, że część przedsiębiorstw oferuje atrakcyjne rabaty dla nowych i stałych klientów, co pozwala obniżyć koszty związane z organizacją i realizacją transportu przez firmę zewnętrzną. Co więcej, jeśli przedstawione warunki cenowe nie do końca Ci odpowiadają, możesz je negocjować. Większość podmiotów działających w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) jest otwarta na pertraktacje.

W sieci możesz też znaleźć kalkulatory wyceny transportu. Pamiętaj jednak, że narzędzia te mają swoje ograniczenia. Nie zawsze uwzględniają bowiem wszystkie elementy, jakie konkretna firma spedycyjna bierze pod uwagę przy określaniu kosztów przewozu. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie bezpośredni kontakt z przedstawicielem przedsiębiorstwa.

Cena transportu stanowi wypadkową wielu czynników – rodzaju usługi, ciężaru ładunku, odległości czy też kosztów paliwa. Dlatego dokładnej wyceny przewozu można dokonać dopiero po zapoznaniu się ze wszystkimi jego szczegółami. Rzetelne przedsiębiorstwo nie będzie zwlekać z określeniem kosztorysu. Wystarczy, że przekażesz przedstawicielowi niezbędne informacje, a w ustalonym terminie otrzymasz gotową wycenę.