Zdarza się, że niewielkie objawy czy dolegliwości u pacjenta mogą zwiastować poważne schorzenie. Warto mieć świadomość, że każda, nawet najmniejsza wyczuwalna zmiana w organizmie może być, choć nie musi, wskazaniem do wdrożenia konkretnego leczenia. Im szybciej będzie wykryta, tym łatwiej będzie można postawić diagnozę i zapobiec dalszemu rozwojowi choroby. Potrzebne do tego jest jednak wykonanie badań. Jednym z nich jest USG Dopplera tętnic szyjnych i kręgowych.

Wskazania do wykonania USG Dopplera tętnic szyjnych i kręgowych

Do badania Dopplera tętnic szyjnych i kręgowych powinni podejść pacjenci, którzy skarżą się między innymi na zawroty i bóle głowy, omdlenia, chwilowe utraty wzroku, szumy w uszach. Niepokojącym sygnałem mogą być także zaburzenia równowagi czy pamięci. Nie bez znaczenia jest także występowanie różnego rodzaju chorób w rodzinie – w tym przypadku takich jak miażdżyca. Obciążenie genetyczne może bowiem zwiększać ryzyko wystąpienia podobnych schorzeń u pacjenta. Zaleca się także, by do badania Dopplera tętnic szyjnych i kręgowych podchodziły również osoby po urazach, cierpiące na chorobę wieńcową, a także te, które ukończyły już 65 lat.

Badanie USG tętnic szyjnych i kręgowych – dlaczego jest tak ważne?

Każde z badań, które mają doprowadzić do postawienia trafnej diagnozy, jest niezwykle istotne, zarówno dla lekarza, jak i pacjenta. Jednak w przypadku tętnic szyjnych oraz kręgowych należy mieć świadomość, jak ważną rolę pełnią w organizmie człowieka. To właśnie one są odpowiedzialne za doprowadzanie krwi do mózgu. Każda nieprawidłowość w ich obrębie, czyli na przykład zwężenie naczyń krwionośnych, może mieć poważne konsekwencje. Może dojść nawet do niedokrwienia mózgu, wystąpienia udaru czy zmian neurologicznych.

Problemy związane na przykład z chorobą naczyniową właśnie w zakresie tętnic szyjnych i kręgowych, mogą rozwijać się bardzo powoli, przez długi czas nawet nie dając konkretnych i łatwo zauważalnych objawów. Niektóre z nich mogą być też dość nieoczywiste, przynajmniej z punktu widzenia pacjenta. Na przykład zawroty głowy mogą występować z wielu różnych przyczyn. Jednak jeśli tylko istnieje podejrzenie, że może być to spowodowane zwężeniem naczyń, należy bezzwłocznie udać się do lekarza i przeprowadzić dokładne badania w tym zakresie.

Jak przebiega badanie USG tętnic szyjnych i kręgowych?

Tak jak w przypadku każdego z badań USG, pacjent musi stawić się gabinecie na uprzednio umówioną godzinę. Pierwszym etapem wizyty jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu przez lekarza prowadzącego. Diagnosta chce w ten sposób sprawdzić, czy rzeczywiście objawy, które można zaobserwować u pacjenta mają podłoże związane z problemami z naczyniami krwionośnymi, czy może powinno się szukać przyczyn w innym kierunku. Lekarz zadaje pytania odnośnie przebytych chorób i urazów, które mogą właśnie powodować szereg dolegliwości u pacjenta. Chce się dowiedzieć także czy choroby naczyniowe lub miażdżyca występują w rodzinie pacjenta – a przez to, czy osoba badana również może być obciążona genetycznie ich występowaniem. Warto wiedzieć, że badanie USG Dopplera tętnic szyjnych i kręgowych nie wymaga od pacjenta wcześniejszego przygotowania. Dobrze jednak, by zebrał on wszystkie informacje, które mogą pomóc w postawieniu trafnej diagnozy.

Kolejnym etapem wizyty jest już samo badanie USG Dopplera tętnic szyjnych i kręgowych. Jest ono bezinwazyjne. Pacjent proszony jest o odsłonięcie szyi, do której przykładany jest element aparatu. Na podłączonym do sprzętu monitorze można od razu zaobserwować wszystkie zmiany, które zachodzą w obrębie tętnic szyjnych i kręgowych pacjenta.

Lekarz prowadzący sprawdza przepływy w tętnicach, znajduje w ten sposób dokładną lokalizację możliwego zwężenia naczyń krwionośnych, ocenia też jego stopień. Wynik badania jest znany w trakcie tej samej wizyty. Dzięki temu można od razu zweryfikować czy występują u pacjenta jakiekolwiek niepokojące zmiany, czy ma udać się do kolejnego specjalisty, czy może zmiany są na tyle niepokojące, że trzeba jak najszybciej wdrożyć odpowiednie leczenie.

Źródło: Gabinet USG – badanie USG Warszawa