Serwisowanie i dbanie o dobry stan przydomowego zbiornika na gaz jest kwestią zarówno przestrzegania przepisów, jak również bezpieczeństwa. Firma zajmująca się serwisowaniem zbiorników musi być godnym zaufania i sprawdzonym przedsiębiorstwem, a nie firmą przypadkowo znalezioną w internecie czy na ulotce. Na czym polega sam serwis i co –  jako użytkownicy – powinniśmy wiedzieć? Jak przebiega, czego możemy oczekiwać i kiedy zlecić serwisowanie zbiornika na gaz płynny propan lub całej instalacji gazowej? Podpowiemy, jakie prawa i obowiązki mają w tym zakresie właściciele instalacji gazowych na propan.

Kiedy serwisować zbiornik na gaz płynny propan?

Wykonywanie okresowych przeglądów zbiornika na gaz płynny propan oraz całej instalacji gazowej jest obowiązkiem każdego jej właściciela. Dzięki regularnie wykonywanym przeglądom, możliwe jest wykrycie już na bardzo wczesnym etapie wszelkich usterek wymagających naprawy. Jest to o tyle korzystne, że serwis zostaje wykonany jeszcze zanim usterka będzie mogła stanowić zagrożenie dla użytkowników instalacji gazowej

Okresowy przegląd instalacji i samego zbiornika na gaz płynny propan należy wykonywać z częstotliwością określoną w przepisach. Rewizja zewnętrzna instalacji musi być wykonywana przynajmniej raz na dwa lata. Natomiast rewizja wewnętrzna powinna być przeprowadzana przynajmniej raz na 10 lat w przypadku zbiornika naziemnego oraz raz na 5 lat, jeśli jesteśmy w posiadaniu zbiornika podziemnego. Przeglądy wykonywane są przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Jeśli raport po wykonanym przeglądzie wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości, to właściciel zbiornika i instalacji ma obowiązek niezwłocznie usunąć usterki. Wtedy wkracza serwisant lub firma świadcząca usługi serwisowe

Bywa również, że użytkownik sam może zauważyć symptomy świadczące o tym, że zbiornik wymaga serwisu. Warto także wykonywać regularne przeglądy serwisowe, których zadaniem jest zakonserwowanie zbiornika na gaz propan i utrzymanie go w dobrym stanie. Dzięki takim zabiegom znacząco ogranicza się liczbę poważnych i kosztownych napraw.

Jak przebiega serwis zbiornika na gaz płynny propan?

Czynności serwisowe obejmują zarówno naprawę i wymianę zepsutych bądź zużytych elementów, jak również czyszczenie i konserwację zbiornika, przez co wydłuża się jego bezawaryjne funkcjonowanie. Serwisant w ramach świadczonych usług serwisowych dokonuje między innymi kontrolnego sprawdzenia zaworu bezpieczeństwa i jego ewentualnej wymiany, w razie potrzeby sprawdzenia rezystancji uziomu zbiornika, pomiaru skuteczności ochrony katodowej zbiorników podziemnych, kontroli szczelności zbiornika i armatury zbiornikowej. Zajmuje się on również weryfikacją poprawności mocowania i korektą mocowania uchwytów rurociągów gazowych do zbiornika oraz kontrolą mocowania zbiornika do fundamentu, a także ewentualnym dokręceniem śrub. W wielu firmach do czynności serwisowych zalicza się także mycie zbiornika i wymianę oznakowania zbiornika. 

Do specjalistycznych usług świadczonych przez serwisantów zbiorników gazowych zalicza się również miejscowe uzupełnienie ubytków powłoki ochronnej zbiornika oraz wymianę zużytego gazomierza – jest ona niezbędna również gdy mija termin jego legalizacji. W niektórych dużych przedsiębiorstwach kompleksowo obsługujących instalacje gazowe, serwisanci na zlecenie biura obsługi klienta, zajmują się także sporządzaniem kontrolnych odczytów liczników. Należy pamiętać, ze zakres usług serwisowych zależy od wykonującej serwis firmy lub indywidualnego serwisanta. To co w jednej firmie będzie standardem i usługą podstawową, w innej może być zaliczane do grupy usług dodatkowych i tym samym może wymagać dodatkowej opłaty. Z tego powodu warto porównać oferty różnych firm zanim zdecydujemy się na konkretną z nich, by otrzymać najszerszy wachlarz usług, w najatrakcyjniejszej cenie.

Jak uniknąć awarii zbiornika na gaz płynny propan?

Ze zbiornikami na gaz propan jest podobnie jak z ludzkim zdrowiem – zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Najlepszym sposobem na to, by wystrzec się poważnych awarii zbiornika, jest jego regularne serwisowanie i konserwacja. Warto także wziąć pod uwagę zakup nowego zbiornika na gaz propan, gdyż gwarantuje to jego dłuższą niezawodność i bezawaryjność.

Źródło: LPGDirect – dystrybutor gazu grzewczego