Posiadacze domowej elektrowni słonecznej liczą zazwyczaj na znaczące obniżki kosztów zużycia energii elektrycznej. Musimy jednak pamiętać, że fotowoltaika nie obniża naszych rachunków za prąd do zera. Jednak przy założeniu, że instalacja PV odpowiada w pełni potrzebom energetycznym naszego domu, może obniżyć koszty produkcji prądu do absolutnego minimum.

Fotowoltaika a rachunki za prąd – za co płacimy?

Czytając tradycyjny rachunek za prąd, interesuje nas zazwyczaj wyłącznie rozliczenie finansowe za okres, kiedy korzystaliśmy z energii elektrycznej, oraz prognozowane koszty za przyszłe miesiące. Tymczasem każda faktura za prąd zawiera, oprócz opłat za energię czynną, także kosztorys opłat stałych i opłat zmiennych stanowiących dodatek do energii czynnej. Niektóre z opłat ustalane są odrębnie przez konkretnego dystrybutora energii elektrycznej.

Opłaty stałe, na które nie wpływa ilość zużytej energii, to:

• opłata abonamentowa związana z kosztami spisania licznika i jego kontroli

• opłata handlowa pokrywająca koszty wystawiania faktur i rachunków oraz koszty administracyjne

• opłata przejściowa związana z likwidacją kontraktów długoterminowych

• opłata stała sieciowa pokrywająca koszty manipulacyjne związane z utrzymaniem sieci

• opłata OZE wynikająca z ustawy o OZE (obecnie 0 zł).

Do opłat zmiennych zależnych od ilości pobranej energii elektrycznej należy:

• opłata zmienna sieciowa związana z kosztami dystrybucji energii elektrycznej

• opłata jakościowa związana z kosztami utrzymania jakości sieci energetycznej

• akcyza zasilająca budżet państwa.

Kosztami, które ponosi prosument korzystający z paneli fotowoltaicznych, są opłaty przejściowe, opłata abonamentowa, opłata sieciowa stała i akcyza.

Rachunek za prąd z fotowoltaiki – jak czytać?

Każdy prosument wytwarzający energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego otrzymuje fakturę zawierająca wyłącznie stałe opłaty manipulacyjne. Jeżeli instalacja fotowoltaiczna została w pełni dostosowana do potrzeb energetycznych budynku i zamontowana w sposób prawidłowy, koszty, które ponosi prosument, mogą się zamknąć nawet w kilku złotych miesięcznie.

Rachunek za prąd, który otrzymuje właściciel fotoogniw, zawiera dane z odczytów licznika na początku i na końcu okresu rozliczeniowego. Faktura podaje ilość pobranej przez prosumenta energii oraz energii wprowadzonej do ogólnej sieci energetycznej. Okres rozliczeniowy zależny jest od umowy z dystrybutorem i może obejmować miesiąc, dwa miesiące, sześć miesięcy lub rok. Przy czym najkorzystniejszy, z uwagi na działanie fotowoltaiki w okresie letnim i zimowym, wydaje się półroczny i roczny okres rozliczeniowy.

Z uwagi na opłaty obowiązkowe, które ponosi prosument energii elektrycznej pochodzącej z paneli PV, na fakturze powinny się znaleźć dane dotyczące:

• energii czynnej pobranej, czyli ilości energii elektrycznej, którą prosument wykorzystał z ogólnej sieci energetycznej (np. w okresie, kiedy fotowoltaika nie pokrywa potrzeb energetycznych domu)

• energii czynnej oddanej, czyli ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez fotowoltaikę, która nie została wykorzystana przez prosumenta i została przesłana do ogólnej sieci

• salda energii elektrycznej, czyli obliczeń ilości zużytej i wyprodukowanej przez fotowoltaikę energii

• magazynowanej energii, czyli informacji o tym, ile oddanej do sieci energii prosument może wykorzystać przez następny rok.

Panele fotowoltaiczne – mniejsze rachunki za prąd

Zaletą prawidłowo funkcjonującej fotowoltaiki jest możliwość znacznego obniżenia kosztów utrzymania energetycznego budynku. Jeżeli panele fotowoltaiczne zostały zainstalowane zgodnie z projektem i są w stanie pokryć w pełni roczne potrzeby energetyczne domu, możemy mieć pewność, że nasze rachunki za prąd będą się sprowadzały wyłącznie do niewielkich stałych opłat manipulacyjnych. W najlepszym wypadku może to być nawet tylko kilka złotych miesięcznie, które będą pokrywały należności względem dystrybutora energii elektrycznej, z którym podpisaliśmy umowę.

Źródło: House Solutions – fotowoltaika, pompy ciepła, klimatyzacje