Uzdatnianie sprężonego powietrza w wielu branżach i gałęziach przemysłu jest kluczowym czynnikiem produkcji tego czynnika roboczego. Istotnym elementem uzdatniania sprężonego gazu jest pozbawienie go wilgoci. Stosuje się do tego celu osuszacze różnego typu. Jednym z nich są osuszacze ziębnicze. Są to doskonałe, funkcjonalne i wydajne urządzenia, które sprawdzają się w wielu zakładach niezależnie od branży, w jakiej działają. Jednak przed podjęciem decyzji o zakupie osuszacza ziębniczego warto jest poznać zasadę jego działania oraz zalety płynącego z zastosowania tego rozwiązania. Przybliżamy więc tę tematykę w pigułce.

Charakterystyka osuszaczy ziębniczych

Sprężone powietrze jest ważną częścią wielu procesów przemysłowych. Jest kluczowym składnikiem procesu produkcyjnego, a także pomaga utrzymać płynną pracę maszyn. Sprężone powietrze musi być suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń, aby mogło być wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem. Osuszacze ziębnicze do instalacji sprężonego powietrza pomagają spełnić ten wymóg, usuwając wilgoć ze sprężonego powietrza przed jego uwolnieniem do atmosfery. Usuwają również gazy, mgłę olejową i inne zanieczyszczenia, które mogły dostać się do systemu. Gwarantuje to brak zagrożeń dla środowiska lub zdrowia związanych ze stosowaniem sprężonego powietrza jako źródła zasilania w procesach przemysłowych.

Osuszacze ziębnicze stosowane są w instalacjach sprężonego powietrza do usuwania wilgoci z powietrza. Wilgoć można usunąć przez ogrzewanie lub chłodzenie powietrza. Osuszacze chłodnicze do instalacji sprężonego powietrza są często stosowane w zakładach przemysłowych, chemicznych, petrochemicznych. Oprócz tego ich użycie jest także popularne w innych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, medyczny, elektroniczny. Stosowane są również w szpitalach i laboratoriach. 

Osuszacze chłodnicze do instalacji sprężonego powietrza są niebywale popularne, ponieważ zapewniają czyste i suche powietrze niezbędne do wielu zastosowań. Osuszacze ziębnicze wykorzystują system chłodniczy do usuwania nadmiaru wilgoci ze sprężonego powietrza poprzez jego chłodzenie lub ogrzewanie. Osuszacze chłodnicze do instalacji sprężonego powietrza mogą być okresowe lub ciągłe. Działają poprzez usuwanie pary wodnej ze sprężonego powietrza, które jest schładzane do temperatury poniżej jego punktu rosy. Następnie czynnik chłodniczy odparowuje parę wodną w ciecz, która jest zbierana w skraplaczu i zawracana z powrotem do sprężarki. Czynnikiem chłodniczym jest zazwyczaj amoniak lub dwutlenek węgla, który skrapla się pod niskim ciśnieniem i wrze pod wysokim ciśnieniem. Cykl chłodzenia rozpoczyna się od sprężania gazu, co powoduje jego upłynnienie. Ciecz przechodzi następnie do skraplacza, gdzie jest schładzana i przekształcana z powrotem w gaz przed przejściem przez zawór rozprężny.

Zalety osuszaczy ziębniczych w instalacjach sprężonego powietrza

Jak już wspomnieliśmy, osuszacze ziębnicze są z powodzeniem stosowane w przemyśle i w usługach, niemal w każdej branży. Jest to efekt ich dużej skuteczności i licznych innych zalet. Niewątpliwie należy tu wspomnieć wysokiej energooszczędności, jaką wykazują się w czasie swojej pracy osuszacze chłodnicze. Są także uniwersalne w zastosowaniu i przez to nie ma praktycznie żadnych ograniczeń w ich wdrożeniu w różnych układach sprężonego powietrza. Dodatkowo stały punkt rosy w osuszaczach ziębniczych wpływa na relatywnie wysoką klasę czystości powietrza. Ich zastosowanie przekłada się więc nie tylko na ograniczenie wydatkowania energii elektrycznej, ale również na znaczące podniesienie jakości sprężonego powietrza.

źródło: czemar.pl