Okresowe przeglądy budynków mieszkalnych powinny być przeprowadzane regularnie. Jest to ważne nie tylko ze względu na nasze bezpieczeństwo, ale i z uwagi na konsekwencje, jakie niesie za sobą brak aktualnego przeglądu technicznego domu. Według przepisów prawa budowlanego brak przeglądu technicznego skutkuje karą grzywny. Istotne jest też to, że bez ważnego dokumentu poświadczającego przydatność budynku do bezpiecznego użytkowania w razie awarii nie będziemy mogli starać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela.

 

Obowiązkowy przegląd techniczny domu – jakie obowiązują nas terminy?

 

Według art. 62 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) każdy właściciel lub zarządca domu jednorodzinnego jest odpowiedzialny za zlecenie obowiązkowego przeglądu technicznego budynku. Przegląd powinien być wykonany:

raz w roku (tzw. przegląd roczny budynku)

raz na 5 lat (tzw. przegląd pięcioletni budynku)

co pół roku (w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m2 i budynków o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m2).

 

Przegląd techniczny budynku zleć rzeczoznawcy budowlanemu

 

Okresowy przegląd techniczny budynku mieszkalnego powinien być przeprowadzony przez specjalistę. Z tego względu zaleca się, żeby weryfikacji nieruchomości i jego wyposażenia dokonywał każdorazowo fachowiec z odpowiednimi kwalifikacjami w dziedzinie budownictwa i orzecznictwa budowlanego. Najlepszym wyborem będzie doświadczony rzeczoznawca budowlany.

 

Podczas przeglądu technicznego przeprowadzanego raz w roku rzeczoznawca budowlany powinien sprawdzić stan urządzeń zamontowanych w budynku i ocenić ogólny stan techniczny nieruchomości. Podczas oględzin szczególną uwagę powinien zwrócić na działanie instalacji zamontowanych w domu, zwłaszcza instalacji elektrycznej, gazowej, spalinowej, dymowej, a także złączy kominowych i przewodów instalacyjnych. Poza tym raz w roku powinniśmy zadbać o zweryfikowanie stabilności konstrukcji domu, jego elementów nośnych, konstrukcji dachu, ścian i podpiwniczenia, a także poszczególnych elementów wpływających na stabilność budynku.

 

Raz na pięć lat rzeczoznawca budowlany odpowiedzialny za przeprowadzenie badania powinien sprawdzić stan i prawidłowość działania wszystkich urządzeń pod względem ich sprawności, a także zdatności połączeń instalacyjnych, uziemienia, osprzętu i zabezpieczeń od porażeń. Podczas przeglądu pięcioletniego rzeczoznawca budowlany powinien zwrócić uwagę zwłaszcza na instalację elektryczną, piorunochronną i wentylacyjną.

 

Pamiętaj o przeglądach technicznych doraźnych budynku

 

Przegląd techniczny budynku mieszkalnego jest przeprowadzany przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo podczas użytkowania budynku. Pamiętajmy jednak, że poza okresowymi obowiązkowymi przeglądami technicznymi budynków mieszkalnych właściciel nieruchomości zobligowany jest też do przeprowadzenia doraźnych przeglądów technicznych każdorazowo w przypadku wystąpienia niepokojących czynników zewnętrznych. Dodatkowy przegląd techniczny domu powinien być zlecony rzeczoznawcy budowlanemu szczególnie wtedy, gdy zauważymy uszkodzenia wpływające na stabilność budynku albo wówczas, kiedy dojdzie do naruszenia konstrukcji domu. Czynnikami, które mogą doprowadzić do takich sytuacji, są: intensywne opady deszczu i podtopienia, silne wiatry, powodzie, osuwiska ziemi, wyładowania atmosferyczne, a także pożary i wstrząsy sejsmiczne. Jeżeli podczas wystąpienia któregoś z tych zjawisk doszło do uszkodzenia struktury budynku lub jakiejś z jego części, powinniśmy zlecić rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie doraźnego przeglądu technicznego. W taki sam sposób powinniśmy się zachować, jeżeli zauważymy zmiany w strukturze domu wywołane błędami wykonawczymi, np. pęknięcia, osuwiska itp.

 

Bez przeglądu technicznego budynku nie dostaniesz odszkodowania!

 

Jeżeli podczas użytkowania domu dojdzie do awarii, która była spowodowana czynnikami zewnętrznymi, a budynek był ubezpieczony, mamy prawo ubiegać się odszkodowania za poniesione szkody. Ważnym aspektem zgłaszania usterki jest jednak posiadanie ważnego przeglądu technicznego nieruchomości. Jeżeli go nie posiadamy, nie będziemy mogli dochodzić swoich praw przed ubezpieczycielem. Spowodowane to jest obowiązkiem przeprowadzenia przeglądów okresowych, jaki prawo nakłada na właściciela domu. Jeżeli się z niego nie wywiążemy, ubezpieczyciel odmówi nam pomocy i wypłaty odszkodowania.