Skuteczna ochrona przed zalaniem okaże się możliwa dzięki specjalnym urządzeniom reagującym na poziom cieczy. Są nimi czujniki, które często stosuje się między innymi w systemach inteligentnych domów. Mogą nie tylko powiadomić o zagrożeniu, ale również znacząco ograniczyć potencjalne straty.

Co to jest czujnik poziomu cieczy? 

Czujnik, zwany też przekaźnikiem kontroli poziomu cieczy, to urządzenie ochronne, które korzysta ze specjalnej sondy zalania, wykrywającej obecność wody w pomieszczeniach. Uruchomienie alarmu odbywa się wówczas, gdy poziom wody (lub innego płynu) osiągnie wysokość zamontowania sondy. Z tego też względu niezwykle ważny jest odpowiednio zaplanowanie miejsca, w którym się znajdzie.

Na jakiej działa sonda? Wykorzystuje tak zwane zjawisko przewodności cieczy. W momencie, gdy woda dosięgnie sondy, dochodzi do zwarcia znajdujących się w niej elektrod. To zaś prowadzi do uruchomienia konkretnych procesów, zależnych od typu czujnika (do tej kwestii przejdziemy w dalszej części tekstu).

Czujnik poziomu cieczy stanowi zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczeń. Nie tylko mieszkalnych. Warto montować je również w biurach, warsztatach i innych zakładach pracy. Przekaźniki powinny znaleźć się przede wszystkim tam, gdzie istnieje zwiększone ryzyko zalania wodą. Wymienić można między innymi:

  •       pralnie,
  •       łazienki,
  •       kotłownie,
  •       garaże,
  •       pomieszczenia gospodarcze (gdy znajdują się w nich rury przepływowe lub zawory).

Jak wybrać czujnik poziomu cieczy? 

Omawiane przekaźniki kontroli cieczy występują w wielu odmianach, zróżnicowanych pod względem budowy, sposobu działania oraz poszczególnych parametrów technicznych. Główny ich podział wskazuje na trzy typy urządzeń:

  •       czujniki poziomu cieczy jednostanowe – podstawowe modele, które wykorzystują sondy PZ. Jeden czujnik może współpracować z aż 10 sondami. Wymagają montażu na płaskim podłożu, dlatego najlepiej przymocować je podłogi. W ten sposób system poinformuje o zagrożeniu natychmiast, jeszcze przy niskim poziomie wody,
  •       czujniki poziomu cieczy dwustanowe – w tym przypadku stosowane są sondy PZ2. Urządzenia pozwalają na ustalenie minimalnego oraz maksymalnego poziomu cieczy. Dzięki temu użytkownik może określić, kiedy dojdzie do uruchomienia alarmu. Czujniki te można zastosować również w przypadku, gdy chcemy utrzymywać określony poziom cieczy (np. w basenach).
  •       czujniki poziomu cieczy trójstanowe – ustalane są nie dwa, a trzy poziomy, po osiągnięciu których zamykane są kolejne styki. Te przekaźniki także współpracują z sondami PZ2.

Poza wskazanym wyżej podziałem, warto zwrócić uwagę na możliwości i parametrach konkretnych czujników. Ważna okaże się szczególnie czułość zadziałania – może być stała (jest ustalana fabrycznie) bądź regulowana przez użytkownika. Jest to kolejna metoda na konfigurowanie funkcjonowania całego systemu. Upewnić należy się również, co zrobi czujnik po wykryciu zagrożenia – czy odłączy obwody elektryczne, odetnie dopływ wody czy po prostu uruchomi alarm.

Kolejnym istotnym parametrem jest długość przewodu, za pomocą którego podłączane są sondy. Powinna być dobierana w zależności od specyfiki zabezpieczanego pomieszczenia. Warto podkreślić, że nie wszystkie czujniki sprzedawane są razem z sondami.

Jeśli jednak zależy komuś nie tylko na pojedynczych urządzeniach, ale rozwiązaniach kompleksowych, powinniście celować w Automatyczny System Przeciwzalaniowy (ASP), który kontroluje poziom wilgotności we wszystkich pomieszczeniach. W razie wykrycia zagrożenia, od razu odcina dopływ wody, minimalizując tym samym ewentualne straty. Taki system składa się z centralnego sterownika, który znajduje się w skrzynce rozdzielczej, elektrozaworów, jak również z sond do wykrywania wilgoci.

Czy warto zamontować czujnik poziomu cieczy? 

Przekaźniki kontrolne to urządzenia, które gwarantują skuteczną ochronę pomieszczeń przed skutkami zalania. Warto stosować je w budynkach mieszkalnych, a także w biurach i zakładach pracy.

Czujniki mogą wejść w skład systemu inteligentnego, integrującego wszystkie urządzenia oraz instalacje. Cały czas współpracują ze sobą, co okaże się przydatne zwłaszcza w przypadku zagrożenia. Gdy poziom cieczy wzrasta, czujnik wysyła informacje do systemu, który następnie odcina dopływ wody i zasilanie, a także wysyła informacje do domowników u odpowiednich służb.

Źródło: F&F – automatyka przemysłowa