Konwojowanie gotówki to wymagające zadanie. Bez odpowiedniego planu trudno mu sprostać i zadbać o bezpieczeństwo przewożonego ładunku. Dlatego tak ważne jest precyzyjne określenie przebiegu operacji i dokładne przygotowanie się do poszczególnych jej etapów. Jak więc odpowiednio zaplanować trasę konwoju?

Transport pieniędzy i mienia – garść podstawowych informacji

Konwojowanie to nic innego jak ochrona przewożonych (lub przenoszonych) wartości pieniężnych oraz innych cennych lub niebezpiecznych przedmiotów, w której biorą udział odpowiednio wyszkoleni i wyposażeni konwojenci. Grupa konwojentów ma swoją wewnętrzną strukturę, działa według ustalonej taktyki i porusza się po wcześniej zaplanowanej trasie.

Jak wskazują specjaliści, sam przejazd nie jest największym wyzwaniem. Ataki na konwoje w Polsce należą do rzadkości, na co wpływ ma m.in. możliwość posiadania przez konwojentów broni palnej, co skutecznie odstrasza potencjalnych rabusiów. Najistotniejszą kwestią jest dobre zaplanowanie trasy. Zanim jednak do tego dojdzie, w pierwszym kroku najczęściej opracowuje się instrukcję konwojową. Instrukcja konwojowa to dokument, który:

  • określa obowiązki poszczególnych uczestników konwoju,
  • zawiera informacje dotyczące transportowanego mienia i jego wartości,
  • wskazuje, w jaki sposób konwojenci mają postąpić w razie wystąpienia sytuacji zagrożenia transportowanych pieniędzy lub mienia,
  • określa sposoby łączności i dokumentacji podejmowanych czynności,
  • wskazuje, jakim wyposażeniem powinni dysponować konwojenci.

Jak więc widać, instrukcja konwojowa jest źródłem wielu użytecznych informacji. Jej opracowania nie można zatem pominąć. Ułatwia ona bowiem kompleksowe zabezpieczenie transportowanej gotówki lub mienia.

Konwojowanie gotówki i mienia – jak zaplanować trasę?

W trakcie określania trasy przejazdu należy wziąć pod uwagę nie tylko techniczne możliwości transportu na danych odcinkach czy też oczekiwany przez klienta termin dostarczenia ładunku, ale również wszystkie ograniczenia, które wynikają z jego charakterystyki. W przypadku gotówki nie ma ich zbyt wiele. Natomiast w przypadku konwojowania cennych ładunków wielkogabarytowych konieczna może okazać się na przykład jednorazowa zgoda zarządcy drogi, a nawet asysta pilotów, którzy przygotowują trasę, zabezpieczają przejazd i sprzątają po nim.

Niezależnie od tego, czy podmiot organizuje transport pieniędzy czy też transport innych przedmiotów, wytyczanie trasy powinno odbywać się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa drogowego. Uwzględnić należy nie tylko innych uczestników ruchu, ale i ewentualne korki, roboty drogowe i inne możliwe utrudnienia.

Określenia wymaga nie tylko odległość, jaką ma pokonać konwój, ale również przewidywany czas przejazdu. Co więcej, na opracowywanej trasie należy zaznaczyć posterunki policji i służb bezpieczeństwa. Ułatwi to konwojentom uzyskanie wsparcia w razie niebezpieczeństwa. Uwzględnienia wymagają również potencjalnie niebezpieczne miejsca, np. wiadukty, przejazdy kolejowe czy też zakręty lub budynki zmniejszające widoczność. Są to lokalizacje, w których konwojenci muszą zachować wzmożoną czujność.

Jeżeli transport pieniędzy lub mienia odbywa się na znaczną odległość, zaplanować należy także ewentualne miejsca postoju. Nie mogą to być motele, przydrożne parkingi czy też stacje benzynowe. Są to bowiem miejsca uczęszczane przez wielu ludzi i łatwo dostępne dla potencjalnych złodziei.

Innowacyjne technologie w służbie lepszego planowania

Współcześnie do planowania tras konwoju wykorzystać można nowoczesne narzędzia informatyczne. Jedną z praktycznych opcji są algorytmy VRP – Vehicle Routing Problem, które mają za zadanie optymalnie przygotować trasę przejazdu. W tym celu analizują one zgromadzone dane i ograniczenia infrastrukturalne.

Narzędzia tego typu ułatwiają pracę planistów oraz pozwalają skrócić czas potrzebny na opracowanie trasy przejazdu. Wykluczają również pomyłki wynikające z ograniczeń ludzkich i błędnej intuicji, które mogłyby generować wysokie koszty i powodować niezadowolenie klientów, np. ze względu na opóźnienie dostawy.

Źródło: CHL Holding