Każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jego firmie. Dzięki temu nie tylko pracownicy mogą spokojnie i bezpiecznie pracować, ale też można uniknąć wielu dość dotkliwych kar, które wiążą się z nieprzestrzeganiem tych ściśle określonych reguł. Wiadomo jednak, że nie zawsze da się wszystkiego dopilnować. By mieć pewność, że w danym zakładzie pracy wszystkie zasady BHP są przestrzegane jak należy, warto zdecydować się na audyt BHP.

Audyt BHP – co to takiego

Taki audyt to rodzaj kontroli, która ma na celu sprawdzenie, czy w danym miejscu pracy nie ma żadnych uchybień związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrola ta, w przeciwieństwie do tej przeprowadzanej na przykład przez Państwową Inspekcję Pracy, nie wiąże się z nałożeniem kar na pracodawcę. Może jednak wskazać, w którym miejscu i w której dziedzinie mogą się zdarzyć błędy i za co ewentualny mandat mógłby zostać nałożony.

Audyt BHP to swojego rodzaju sprawdzenie, gdzie – w zakresie zasad BHP – należy podjąć pewne działania naprawcze w przedsiębiorstwie. Audyt obejmuje więc sprawdzenie między innymi czas pracy, regulamin pracy oraz to, czy pracownicy przeszli niezbędne szkolenia BHP. Jeśli mają za sobą szkolenia wstępne – to, czy przeszli też w odpowiednim czasie przez szkolenia okresowe.  W ramach audytu kontrolerzy weryfikują również, jak funkcjonuje system ewentualnego udzielania pierwszej pomocy, gdzie może występować jakiekolwiek ryzyko zawodowe, czy są sprawne maszyny – czyli czy mają na przykład aktualne badania techniczne. Takiej kontroli może podlegać nawet sprawdzenie odzieży roboczej pracowników, środków ochrony indywidualnej czy ochrony przeciwpożarowej. Tak naprawdę zakres audytu może być dostosowany bezpośrednio do każdej firmy, w której jest przeprowadzany, może dotyczyć też każdego stanowiska w przedsiębiorstwie.

Kiedy przeprowadzić audyt BHP

Nie ma prawnego obowiązku przeprowadzania audytu BHP w firmie. Jednak może być to bardzo pomocnym narzędziem do tego, by sprawdzić, czy na terenie przedsiębiorstwa nie dochodzi do żadnych rażących uchybień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto bowiem pamiętać, że w przypadku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy kontrolerzy mogą nałożyć na pracodawcę mandat w wysokości od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – jeżeli znajdą w tym zakresie nieprawidłowości. Na dodatek sprawa może trafić do sądu, a wtedy wysokość kary może być jeszcze większa.

Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak bezpieczeństwo pracowników. Jeśli na terenie zakładu dojdzie do wypadku, właśnie z powodu niedopilnowania zasad BHP przez pracodawcę, może mu grozić kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Dlatego też warto rozważyć przeprowadzenie co jakiś czas audytu BHP, który pomoże znaleźć wszelkie możliwe nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Można zlecać go regularnie, na przykład co kilka lat. Mogą na niego zdecydować się pracodawcy, którzy właśnie uruchomili nową firmę – by już od samego początku mieć pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Audyt BHP jest także wskazany za każdym razem, kiedy istnieje podejrzenie, że niektóre z zasad BHP w zakładzie pracy są nieprzestrzegane.

Jakie korzyści daje audyt BHP

Dużym atutem takiego audytu jest fakt, że nie wiąże się on z nakładaniem jakichkolwiek kar finansowych na pracodawcę. Jest jednak narzędziem, które wskazuje za co taki mandat można dostać w przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy. Mając taki wykaz konkretnych elementów, które należy poprawić, pracodawca może odpowiednio rozłożyć ten proces w czasie, a dzięki temu zaplanować również wydatki z tym związane – na przykład jeśli wiąże się to z zakupem nowych środków ochrony osobistej. Wie również, czy musi ponawiać szkolenia okresowe pracowników. A co najważniejsze – wie, w jaki sposób poprawić poziom bezpieczeństwa w firmie, który przełoży się na prawidłowe funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Źródło: FireBHPsecurity – szkolenia BHP